Klantenstop - momenteel worden geen nieuwe opdrachten aangenomen.

Voor alternatieve bedrijven die grafonderhoud plegen, kan ik u doorverwijzen.

Disclaimer voor www.grafonderhoudgelderland.nl
Grafonderhoudgelderland verleent u hierbij toegang tot www.grafonderhoudgelderland.nl (“de Website”) en
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Grafonderhoud Gelderland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst
te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte
van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Grafonderhoud Gelderland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak
op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van
Grafonderhoud Gelderland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de
gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op
basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan Grafonderhoud Gelderland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Grafonderhoud Gelderland.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Grafonderhoud Gelderland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Grafonderhoud Gelderland

Ilona van der Aa
06-13605195